top of page

Forureningen af dansk drikkevand har nået et kritisk punkt

Opdateret: 27. mar.


Forurening af dansk drikkevand er nået kritisk punkt

I mere end hver tiende danske drikkevandsboring overskrider forureningen grænseværdien for forskellige giftstoffer.


Ifølge et nyt udspil om drikkevand fra Danske Regioner, som er blevet sendt til miljøminister Magnus Heunicke (S), er mere end halvdelen af drikkevandsboringerne i Danmark forurenet med rester af pesticider og andre giftstoffer. I mere end hver tiende drikkevandsboring er forureningen endda over grænseværdien.


"Forureningen er nu så omfattende, at den udgør et ressourceproblem. Flere og flere vandværker er tvunget til at rense grundvandet for at kunne opretholde forsyningen. Og nogle drikkevandsboringer må helt lukke," siger Danske Regioners næstformand, Mads Duedahl.


Problemets omfang bliver ikke mindre af, at der mange steder bruges mere vand, end der kan dannes nyt grundvand. Ifølge Danske Regioner er grundvandsressourcen overudnyttet i en femtedel af Danmark. Dette skyldes både høj vandforbrug til industriproduktion og længere perioder med tørke som følge af klimaforandringer, hvilket øger behovet for markvanding.


"Sammen med forureningen er dette med til at presse vores grundvand yderligere," siger Mads Duedahl.


Danske Regioner mener, at der er behov for både et samlet overblik over grundvandet og en større indsats for at vende udviklingen. De anbefaler, at regionerne får ansvaret for at skabe dette overblik samt udarbejde en samlet, regional plan for bæredygtig udnyttelse af grundvandet. Dette bør gøres i samarbejde med kommunerne og vandforsyningerne, ifølge organisationen.


"Vi er nået til et punkt, hvor der skal handles nu, hvis vi også vil sikre rent grundvand og drikkevand til kommende generationer – og til os selv," siger Mads Duedahl.

I maj sidste år viste tal fra en landsdækkende database under Geus, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, at der i de første måneder af 2023 blev fundet pesticidrester i over halvdelen af alle drikkevandsboringer.


Kilde: TV2.dk


20 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page