top of page

Bekymrende stoffer i dansk drikkevand

Opdateret: 27. mar.


bekymrende stoffer måles i dansk drikkevand

En måling afslører over 400 forskellige kemikalier i vand fra et enkelt dansk vandværk. Flere af disse stoffer kan have skadelige virkninger på sundheden. Vi bør udvide vores målinger og ikke kun fokusere på PFAS og pesticider. Dette er konklusionen fra analysekemikere ved Københavns Universitet, som står bag undersøgelsen.


Selvom der er betydelig opmærksomhed omkring PFAS-stoffer og pesticidrester i dansk drikkevand, er der kun begrænset fokus på de hundredevis af andre kemiske stoffer, der findes i vores grundvand.


I samarbejde med vandselskabet Novafos har analysekemikere fra Københavns Universitet udført omfattende målinger af forskellige typer stoffer i drikkevand fra tre vandværker. Resultaterne viste, at der var over 400 forskellige kemikalier i vandet fra et enkelt vandværk, og de to andre vandværker indeholdt over 100 stoffer hver. Det er ikke klart, hvor mange af disse stoffer der forekommer naturligt, og hvor mange der er menneskeskabte.


Mindst ni af disse stoffer anses som bekymrende, da de kan have skadelige virkninger på organer, være kræftfremkaldende og forstyrre hormonsystemet.


"Vi fandt blandt andet det giftige klorerede stof TCP, der anvendes som insektmiddel og kan være kræftfremkaldende, samt melamin, som bruges i plastindustrien og kan skade blære og nyrer. Derudover målte vi mange andre kemikalier, hvor vi ikke kender giftigheden," siger analysekemiker Selina Tisler, som er adjunkt ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab og førsteforfatter på studiet, der er udgivet i tidsskriftet Environmental Pollution.


Fem af de identificerede stoffer er angiveligt aldrig før blevet rapporteret i grundvand nogen steder i verden. Dette omfatter benzothiazol, der anvendes i bil- og kunstgræsbaneproduktion og har vist høj giftighed i celleforsøg. Yderligere fem stoffer er ifølge forskernes viden aldrig tidligere blevet fundet i dansk grundvand. Dette inkluderer TCP (2,4,6-trichlorophenol) og TFMS (trifluoromethansulfonsyre), som anvendes i brandslukningsskum og tilhører PFAS-stofgruppen. Et nyligt studie indikerer, at TFMS forårsager fysiologiske ændringer og forstyrrelser i tarmbakterier hos pattedyr.

Forskerne understreger, at de i øjeblikket kun har indikationer om koncentrationen af de enkelte stoffer og derfor ikke kan fastslå, om der er nogen sundhedsrisiko forbundet med at drikke vandet. Ifølge Novafos overholder vandet fra de tre vandværker alle gældende regler. Det er nødvendigt at udvide målingerne.


I studiet har forskerne anvendt væskekromatografi-massespektrometri-teknologi, som kan påvise mange forskellige kemiske stoffer i en vandprøve, inklusive stoffer, som de nuværende standardmetoder til screening af grundvand ikke er i stand til at opdage.

Ifølge forskerne er en betydelig ulempe ved den nuværende screeningmetode, at myndighederne i udgangspunktet kun kræver målinger af et begrænset antal stoffer, som allerede er udvalgt.


"Det er vigtigt at tage skridt i retning af at håndtere PFAS-stoffer og pesticider, men det er også vigtigt at få overblik over den brede vifte af kemikalier, der faktisk findes i vores miljø og som senere ender i vores kroppe. Vi har teknologien, der kan hjælpe vandforsyningen og myndighederne med denne opgave," siger Jan H. Christensen, professor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab og seniorforfatter på studiet.


"Nogle af stofferne kan fjernes, men..."


I modsætning til mange andre lande gennemgår drikkevandet i Danmark ofte ikke en omfattende renseproces. Normalt iltes og filtreres vandet fra undergrunden, inden det når forbrugernes vandhaner. For at undersøge effekten af rensning blev vandet fra de tre vandværker behandlet med UV-lys (en såkaldt AOP-rensningsproces), en udbredt renseteknik i andre lande.


Resultaterne viste, at rensning i gennemsnit kunne fjerne 70% af stofferne. Samtidig blev der imidlertid dannet mange nye stoffer under rensningen, kendt som nedbrydningsprodukter, næsten lige så mange som der blev fjernet.


Vandet fra det ene vandværk blev efterfølgende filtreret med aktivt kul fire gange. De fleste stoffer blev fanget i denne proces, men ikke alle.


"Selvom denne meget grundige filtrering opfangede størstedelen af de nydannede stoffer og nogle af de stoffer, der var i vandet fra begyndelsen, er der stadig en række problematiske stoffer, som slipper igennem.

Dette inkluderer blandt andet visse fluorerede stoffer som PFAS og PFAS-relaterede forbindelser," siger Selina Tisler. "Nogle stoffer er ekstremt resistente og meget vanskelige at fjerne fra vores drikkevand, når de først er kommet ind i systemet, uanset hvor meget eller hvordan vi renser det."


NI BEKYMRENDE STOFFER I GRUNDVANDET:


Melamin: Bruges i produktionen af hård plast og i rengøringsmidler. Kan forårsage skader på nyrer og blære og forstyrre hormonsystemet.


4-chlor-benzensulfonsyre: Mistænkt for at være et transformationsprodukt fra pesticider. Kan også stamme fra kemikalier brugt i industrien.


Trifluoromethansulfonsyre (TFMS): Også kendt som triflinsyre og er en af de stærkest kendte syrer. Anvendes blandt andet i brandslukningsskum. Ifølge nye studier har det forårsaget fysiologiske ændringer og forstyrrelser i tarmbakterier hos pattedyr.Tris(1,3-dichloroisopropyl)phosphate (TDCPP): Anvendes som flammehæmmere, pesticider, blødgørere og nervegasser. Har mange dokumenterede skadelige sundhedseffekter og er kendt for at forstyrre hormonsystemet.


Benzothiazol-2-sulfonat: Bruges i produktionen af gummi, herunder bil- og kunstgræsbaner. Sundhedsrisiciene er endnu ukendte, men stoffet viser høj giftighed i celletests.


Pyrimidinol: Sandsynligvis et nedbrydningsprodukt fra et pesticid. Der foreligger ingen data om giftighed.


4-nitrophenol: Anvendes blandt andet som insektmiddel og kan forårsage alvorlige sundhedsskader.


2,4,6-Trichlorophenol (TCP): Kloreret stof, der anvendes som erstatning for pesticider og i industriprodukter. Kan være kræftfremkaldende.


2,5-dichlorobenzensulfonsyre: Mistænkt for at være et nedbrydningsprodukt fra pesticider. Kan også stamme fra kemikalier brugt i industrien.18 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page