top of page

Filtrering

Det som filtreras
ur ditt dricksvatten

Vattenfiltrering av dricksvatten med kokosbaserat aktivt kolfilter och ultramembran filtrering

Vi erbjuder den senaste generationen av kokosnötsbaserade aktivt blockfilter och ultramembranvattenfilterpatroner som ger dig en hållbar lösning med unika filtreringsegenskaper och extra lång livslängd.

Nedan hittar du en översikt över vilka föroreningar som kan filtreras bort från ditt dricksvatten:

PFAS

PFAS, PFOS och PFNA är ett av de största hoten mot det danska grundvattnet och ett hot som blivit mycket verkligt de senaste åren då mer omfattande tester av dricksvattnet visat hur utbredda PFAS-ämnen i dricksvattnet faktiskt är. PFAS är kopplat till risken för olika typer av cancer, reproduktions- och utvecklingsproblem, neurologiska problem, såsom utvecklingsförseningar och ADHD, samt förmågan att gå ner i vikt.

Farmaceutiska rester

Läkemedel och läkemedelsrester testas inte för i Danmark. I länder, som Tyskland, där man testar detta, är det ett växande problem och droger finns i allt fler brunnar. Detta gäller även i många andra länder där man testar läkemedelsrester. Den exakta effekten av långvarig exponering för en cocktail av läkemedelsrester är fortfarande föremål för pågående forskning.

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedelsrester har hittats i 96 av landets 98 kommuner och i 79 av dessa har gränsvärdena överskridits av flera borrhål. Idag är rester av bekämpningsmedel ett utbrett problem som finns i det danska grundvattnet över hela landet, och ett problem som är här för att stanna. Bekämpningsmedel har kopplats till olika hälsoproblem, inklusive neurologiska störningar, reproduktionsproblem och vissa cancerformer.

Tungmetaller
Tungmetaller som arsenik, kadmium, nickel, kvicksilver, koppar, krom, zink och bly, som kan komma från en lång rad källor, inklusive äldre vattenledningar, utgör en hälsorisk, även i mycket små mängder. 

Översikt över vad som filtreras:

Organiskt lösningsmedel / Organisk förorening / Alkohol

+95% filtrering:

Di-n-butylphthalate

1,2-dichlorbenzen

1,3-dichlorbenzen

2-Methyl benzenamine

1,4-Dichlorobenzene

Methylnaphthalen

Biphenyl

p-chlorcresol

2-methylbutan

2,2-bipyridin

2,5-dichlorphenol

Bis(2-ethylhexyl)phthalat

3,6-dichlorphenol

Naphthalen

Nitrobenzen

m-nitrophenol

p-Bromphenol

Diethylphthalat

o-Nitrophenol

Butylbenzen

2,4-dinitrocresol

p-nitrophenol

2,4-dinitrotoluen

2,6-dinitrotoluen

Klorbenzen

4-chlor-2-nitrotoluen

Ethylbenzen

2-chlorphenol

Chlortoluen

Chrysene

Hexan

1,3,5-trimethylbenzen

m-Cresol

m-xylen

Isooctan

xylen

Cyclohexan

p-xylen

2,4-Xylenol

70-95% filtering:

Anilin

Dibrom-3-chlorpropan

1-Pentanol

Benzen

Phenol

Benzyl alkohol

1,1-dichlorethylen

Phenylalanin

Benzoesyre

cis-1,2-dichlorethylen

o-phthalsyre

Bis(2-chlorethyl)ether

trans-1,2-dichlorethylen

Styren

1,2-dichlorpropan

Ethylen

Toluen

Hydroquinon

1-Chlorpropan

4-methylbenzenamin

Vinylacetat

Annat (oorganiska föreningar)

+95% filtrering:

Calciumhypochlorit

Ozon

Klor

Klordioxid

Mikroplastik

70 - 95% filtrering:

PFAS

PFOA

PFNA

PFOS

 

50 - 70% filtrering:

 

Nitrat

Kalk

Flyktiga organiska kemikalier (VOC)

+95% filtrering:
 

Bromdichlormethan

Tetrachlorethylen

Dibromchlormethan

70-95% filtering:

Bromdichlormethan

1,1,2,2-tetrachlorethan

Bromoform

Carbontetrachlorid

1,1,1-trichlorethan

Trichlorethylen

Herbicider

+95% filtrering:
 

2,4-D

Deisopropylatrazin

Linuron

Alachlor

Desethylatrazin

Mecoprop

Atrazin

Metazachlor

Bentazon

Monuron

Bromacil

2,4-dichlorphenoxy

Diuron

Propazin

Simazine

Terbutryn

Triclopyr

Cyanazin

Isoproturon

70-95% filtering:

Klorotoluron

Tungmetaller:

70-95 % filtrering:

Bly
Zink
Mangan

Nikkel

Krom
Barium
Kobber
Kviksølv
Lithium

Bekämpningsmedel och insekticider

+95% filtrering:
 

Malathion

Aldrin

Demeton-O

MCPA

Antracen

Azinphos-ethyl

Dieldrin

Carbofuran

Parathion

Pentachlorphenol

Endosulfan

Endrin

Hexachlorbenzen

Hexachlorbutadien

Isodrin

DDT

Lindan

Läkemedelsrester:

+95 % filtrering av många läkemedelsrester, inklusive:

Atenolol

Carbamazepina

Estron

Meprobamat 

Trimethoprim

Clofibrinsyre

carbamazepin 

ibuprofen 

diclofenac 

ketoprofen 

propihenazon

UF Pro membran filter

Vår UF Pro ultramembranpatron kommer också att filtrera följande:


Legionella Pneumophila
Legionella spp.
Escherichia coli (E-coli)
Pseudomonas aeruginosa
Amøbe associerede bakterier
Mycobacterium
Vibrio kolera
Stretokokker
Cryptosporidium
Cyster
Giardia
Staphylococcus Brevundimonas
Kaolin
Polymeriseret latex

Flour

Arsen

Kommersiell/gemensam nomenklatur för de tidigare nämnda kemiska föroreningarna

Acetaldehyd

Asbest
Benzin
Eddikesyre
Glycol
Acetone
Herbicider
Aktivt slam spildevand
Svovlbrinte
Luftrenser
skrubbeløsninger
Hypoklorsyre
Alkohol
Insekticider
Aminer
Jod
Ammoniak
Isopropylacetat og alkohol
Amylacetat og alkohol
Ketoner
Frostvæske
Mælkesyre
benzen
Mercaptans
Biokemiske midler
Methylacetat og alkohol
Blegemiddelopløsninger
Methyl-ethyl-keton
Butylacetat og alkohol
Naphtha
Calciumhypochlorit
Nitrobenzen
Dåse- og tromlevask
Nitrotoluen
Kemikalietank vaskevand
Lugte
Kloral
Organiske forbindelser
Kloramin
Phenol
Klor
Kaliumpermanganat
Klorbenzen
Natriumhypochlorit
Chlorphenol
Opløsningsmidler
Klorofyl
Sulfonerede olier
Cresol
Smag (økologisk)
Mejeriproces vaskevand
Toluen
Nedbrudt organisk stof
Trichlorethylen
Defoilanter
Afløbsvand 
Rengøringsmidler
Terpentin
Opløst olie
Eddike
Farvestoffer
Brøndvand
Ethylacetat og alkohol
Xylen

bottom of page