top of page

Medicinrester i drikkevandet

Opdateret: 27. mar.


En gennemgang af vandprøver fra 17 vandværker afslørede tilstedeværelsen af 11 forskellige lægemidler. Selvom niveauerne stadig er langt under EU's kommende grænseværdier, vækker eksistensen af disse fund bekymring ifølge eksperter.


Spørgsmålene om oprindelse og fremtidig udvikling rejser nu bekymring og er blevet bragt til ministerens opmærksomhed. Den positive nyhed er, at ingen af stofferne overskred grænseværdierne.


Den mindre gode nyhed er, at medicinrester er blevet fundet - for første gang i Danmark - og at alle stofferne ikke blot blev fundet i vandboringerne, men også i det vand, der forlader vandværkerne.


Sådan opsummerer både Novafos' vandchef, Bo Lindhardt, og Hofors chefkonsulent for vandressourcer, Liselotte Clausen, resultaterne fra non-target-screeningen af drikkevandet fra 17 vandværker (som er en del af syv af Danmarks største forsyningsvirksomheder og tilsammen leverer vand til mere end hver tredje dansker), udført af innovationspartnerskabet In-Sa Drikkevand.


Resultaterne blev præsenteret af vandkvalitetsingeniør Ida Balsby Jacobsen fra Trefor på Danvas Dansk Vand konference sidste uge og blev opsummeret af Liselotte Clausen på ATV Jord og Grundvands konference ugen forinden.


Selvom der ikke blev fundet værdier over 0,1 µg/L, betragter Bo Lindhardt resultaterne som værende betydningsfulde. "Det kan diskuteres, om de første fund af medicinrester i dansk drikkevand er alarmerende. Men det er uomtvisteligt, at vores drikkevand er blevet diffust forurenet, og det er bekymrende, at der nu også er fundet lægemidler i det," understreger han. Nogle stoffer blev fundet på 15 ud af de 17 vandværker. Non-target-analysemetoden er den samme, som Miljøstyrelsen tidligere har testet, dog har styrelsen kun søgt efter pesticider og metabolitter.


Novafos og de øvrige deltagende forsyningsvirksomheder fokuserer især på følgende resultater:

I undersøgelsen blev i alt 39 stoffer identificeret i drikkevandet fra et eller flere vandværker, alle i lave koncentrationer - metoden har en meget lav detektionsgrænse på omkring 0,0001 µg/L (0,1 ng/L), når den anvendes bedst.


Der blev fundet 3 pesticider/nedbrydningsprodukter, som ikke tidligere er blevet påvist i dansk drikkevand.


11 af stofferne var lægemidler. Ud over at det er første gang, lægemidler er blevet fundet i dansk drikkevand, påpeger Bo Lindhardt, at et par af dem blev endda fundet i drikkevandet på hele 15 ud af de 17 vandværker.


Disse fund skal nu bekræftes gennem nye analyser.


Alle lægemidlerne blev fundet i lave koncentrationer, mindre end 0,03 µg/L. EU er i øjeblikket ved at fastsætte kvalitetskrav til godt grundvand, hvor det vurderes som acceptabelt, at summen af lægemidler må være op til 0,25 µg/L. Kilde: Pro.ing.dk


38 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page