top of page

Filtrering

Hvad bliver filtreret
ud af dit drikkevand

Vandfiltrering af drikkevand med kokosbaseret aktivt kulfilter og ultra membran filtrering

Vi tilbyder den seneste generation af kokosbaseret aktiv blokfilter og ultra membran vandfilterpatroner der giver dig en bæredygtig løsning med unikke filtreringsegenskaber, og ekstra lang levetid.​

Herunder finder du en oversigt over hvilke urenheder der kan filtreres ud af dit drikkevand:

PFAS

PFAS, PFOS og PFNA er en af de største trusler mod det danske grundvand og en trussel der er blevet meget reel i de seneste år hvor mere omfattende tests af drikkevandet har vist hvor udbredt PFAS stoffer i drikkevandet faktisk er. PFAS sættes i forbindelse med risiko for diverse typer kræft, reproduktions- og udviklingsproblemer, neurologiske problemer, såsom udviklingsforsinkelser og ADHD, samt evnen til at tabe sig.

Farmaceutiske rester

Lægemidler og medicinrester bliver der ikke testet for i Danmark. I lande, såsom Tyskland, hvor der testes for dette, er det et voksende problem og lægemidler findes i flere og flere boringer. Dette gør sig også gældende i mange andre lande hvor der testes for medicinrester. Den præcise virkning af langvarig eksponering for en cocktail af farmaceutiske rester er fortsat et emne for igangværende forskning.

Pesticider

Pesticiderester er fundet i 96 af landets 98 kommuner og i 79 heraf er grænseværdierne overskredet ved flere boringer. Pesticiderester er i dag et udbredt problem der er at finde i det danske grundvand over hele landet, og et problem der er kommet for at blive. Pesticider er blevet knyttet til forskellige sundhedsproblemer, herunder neurologiske lidelser, reproduktionsproblemer og visse kræftformer. 

Tungmetaller 
Tungmetaller som arsen, cadmium, nikkel, kviksølv, kobber, krom, zink og bly der kan komme fra en lang række kilder, herunder ældre vandrør, udgør en sundhedsrisiko, selv i meget små mængder. Desuden indeholder en stor del af de danske vandrør stadig asbest.

Oversigt over hvad der filtreres:

Organisk opløsningsmiddel/ Organisk forurening/Alkohol

+95% filtrering:

Di-n-butylphthalate

1,2-dichlorbenzen

1,3-dichlorbenzen

2-Methyl benzenamine

1,4-Dichlorobenzene

Methylnaphthalen

Biphenyl

p-chlorcresol

2-methylbutan

2,2-bipyridin

2,5-dichlorphenol

Bis(2-ethylhexyl)phthalat

3,6-dichlorphenol

Naphthalen

Nitrobenzen

m-nitrophenol

p-Bromphenol

Diethylphthalat

o-Nitrophenol

Butylbenzen

2,4-dinitrocresol

p-nitrophenol

2,4-dinitrotoluen

2,6-dinitrotoluen

Klorbenzen

4-chlor-2-nitrotoluen

Ethylbenzen

2-chlorphenol

Chlortoluen

Chrysene

Hexan

1,3,5-trimethylbenzen

m-Cresol

m-xylen

Isooctan

xylen

Cyclohexan

p-xylen

2,4-Xylenol

70-95% filtering:

Anilin

Dibrom-3-chlorpropan

1-Pentanol

Benzen

Phenol

Benzyl alkohol

1,1-dichlorethylen

Phenylalanin

Benzoesyre

cis-1,2-dichlorethylen

o-phthalsyre

Bis(2-chlorethyl)ether

trans-1,2-dichlorethylen

Styren

1,2-dichlorpropan

Ethylen

Toluen

Hydroquinon

1-Chlorpropan

4-methylbenzenamin

Vinylacetat

Andet (uorganiske forbindelser)

+95% filtrering:

Calciumhypochlorit

Ozon

Klor

Klordioxid

Mikroplastik

70 - 95% filtrering:

PFAS

PFOA

PFNA

PFOS

 

50 - 70% filtrering:

 

Nitrat

Kalk

Flygtige organiske kemikalier (VOC'er)

+95% filtrering:
 

Bromdichlormethan

Tetrachlorethylen

Dibromchlormethan

70-95% filtering:

Bromdichlormethan

1,1,2,2-tetrachlorethan

Bromoform

Carbontetrachlorid

1,1,1-trichlorethan

Trichlorethylen

Herbicider

+95% filtrering:
 

2,4-D

Deisopropylatrazin

Linuron

Alachlor

Desethylatrazin

Mecoprop

Atrazin

Metazachlor

Bentazon

Monuron

Bromacil

2,4-dichlorphenoxy

Diuron

Propazin

Simazine

Terbutryn

Triclopyr

Cyanazin

Isoproturon

70-95% filtering:

Klorotoluron

Tungmetaller:

70-95 % filtrering:

Bly
Zink
Mangan

Nikkel

Krom
Barium
Kobber
Kviksølv
Lithium

Pesticider og insekticider

+95% filtrering:
 

Malathion

Aldrin

Demeton-O

MCPA

Antracen

Azinphos-ethyl

Dieldrin

Carbofuran

Parathion

Pentachlorphenol

Endosulfan

Endrin

Hexachlorbenzen

Hexachlorbutadien

Isodrin

DDT

Lindan

Medicinrester:

+95% filtrering af mange medicinrester, herunder:

 

Atenolol

Carbamazepina

Estron

Meprobamat 

Trimethoprim

Clofibrinsyre

carbamazepin 

ibuprofen 

diclofenac 

ketoprofen 

propihenazon

UF Pro membran filter

Vores UF Pro ultra membran patron vil desuden filtrere følgende:


Legionella Pneumophila
Legionella spp.
Escherichia coli (E-coli)
Pseudomonas aeruginosa
Amøbe associerede bakterier
Mycobacterium
Vibrio kolera
Stretokokker
Cryptosporidium
Cyster
Giardia
Staphylococcus Brevundimonas
Kaolin
Polymeriseret latex

Flour

Arsen

Kommerciel/fælles nomenklatur for de tidligere nævnte kemiske kontaminanter

Acetaldehyd

Asbest
Benzin
Eddikesyre
Glycol
Acetone
Herbicider
Aktivt slam spildevand
Svovlbrinte
Luftrenser
skrubbeløsninger
Hypoklorsyre
Alkohol
Insekticider
Aminer
Jod
Ammoniak
Isopropylacetat og alkohol
Amylacetat og alkohol
Ketoner
Frostvæske
Mælkesyre
benzen
Mercaptans
Biokemiske midler
Methylacetat og alkohol
Blegemiddelopløsninger
Methyl-ethyl-keton
Butylacetat og alkohol
Naphtha
Calciumhypochlorit
Nitrobenzen
Dåse- og tromlevask
Nitrotoluen
Kemikalietank vaskevand
Lugte
Kloral
Organiske forbindelser
Kloramin
Phenol
Klor
Kaliumpermanganat
Klorbenzen
Natriumhypochlorit
Chlorphenol
Opløsningsmidler
Klorofyl
Sulfonerede olier
Cresol
Smag (økologisk)
Mejeriproces vaskevand
Toluen
Nedbrudt organisk stof
Trichlorethylen
Defoilanter
Afløbsvand 
Rengøringsmidler
Terpentin
Opløst olie
Eddike
Farvestoffer
Brøndvand
Ethylacetat og alkohol
Xylen

bottom of page