top of page

Miljøministeriet ignorerer landbrugets anvendelse af PFAS-sprøjtegifte


Miljøministeriet ignorerer landbrugets anvendelse af PFAS-sprøjtegifte

Trods løfter om at beskytte sundheden og det rene grundvand ved at indføre forbud, har miljøminister Magnus Heunicke (S) besluttet at forlænge godkendelsen af visse udbredte PFAS-sprøjtemidler i flere år. Trods næsten et års ventetid er en national handlingsplan til at bekæmpe, inddæmme og rense PFAS-forurening stadig ikke blevet offentliggjort.


Selvom det ville være fornuftigt at stoppe anvendelsen af PFAS-sprøjtemidler på næsten halvdelen af Danmarks landbrugsareal, har Miljøstyrelsen i uge 4, 2024, forlænget godkendelserne af flere PFAS-sprøjtemidler i tre år.


Blandt de 34 revurderinger, der blev godkendt i uge 4, var ni PFAS-sprøjtemidler baseret på diflufenican. Yderligere 10 andre sprøjtemidler blev også forlænget, selvom de er baseret på aktivstoffet difenoconazol, som også betragtes som yderst uønsket i miljøet. Diflufenican og difenoconazol blev officielt solgt i henholdsvis 61 tons og 12 tons til dansk landbrug i 2021, og begge står på EU's substitutionsliste over giftstoffer, som myndighederne ønsker at erstatte med mindre farlige alternativer.


Mindre end et år tidligere tilkendegav miljøminister Magnus Heunicke overfor Folketinget, at der var fundet erstatningsstoffer for disse to samt yderligere tre sprøjtemidler, og at de ville blive udfaset hurtigst muligt. Desværre er dette ikke sket, og de uønskede sprøjtemidler kan fortsat anvendes i yderligere tre år, inden der skal foretages en ny revurdering.


Brudte løfter


Rigsrevisionen kritiserede Miljøministeriet og Forsvarsministeriet den 24. april 2023 for deres håndtering af PFAS-kemikalierne. Samme dag udsendte regeringen en pressemeddelelse, hvor miljøminister Magnus Heunicke blev citeret for at tage kritikken alvorligt. Han understregede vigtigheden af at begrænse forureningen med PFAS og behovet for at iværksætte oprydningsforanstaltninger. Allerede en måned tidligere, den 28. marts 2023, meddelte miljøminister Magnus Heunicke til Miljø- og Fødevareudvalget, at et nationalt forbud mod visse sprøjtemidler ville blive indført, hvis de udgjorde en risiko for overskridelse af grænseværdier for PFAS i fødevarer, grundvand eller vandmiljø. Trods disse udmeldinger er der endnu ikke sket nogen ændring.


Det er bekymrende, at der ikke måles for forurening med de 14 tilladte PFAS-gifte i dansk landbrug. Miljøminister Magnus Heunicke forklarede i et notat den 29. januar 2023, at de aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler, som er PFAS-forbindelser, ikke bidrager til den forurening med PFAS, som overskrider grænseværdierne. Dette skyldes, at de PFAS-forbindelser, som grænseværdierne gælder for, er anderledes end de aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidlerne.


Landbruget køber mere PFAS end industrien


Altinget.dk rapporterede den 19. januar 2024, at landbrugets forbrug af PFAS fortsætter med at være højt, mens regeringen fokuserer på at reducere industriel anvendelse. I 2021 købte dansk landbrug alene 174 tons PFAS-holdige pesticider til at bruge på markerne, hvilket er mere end ti gange industriens import samme år. Diflufenican er blandt landbrugets mest populære PFAS-pesticider, og dets årlige indkøb er steget markant i 2020 og 2021. Diflufenican nedbrydes langsomt og kan have alvorlige langsigtede virkninger på vandlevende organismer. Det må kun anvendes under strenge betingelser af professionelle med autorisation og sælges under forskellige handelsnavne.


Handlingsplanen lader stadig vente på sig


Miljøminister Magnus Heunicke nævnte i en pressemeddelelse den 4. december 2023, at Danmark fører an i EU's bestræbelser på at begrænse PFAS i vandmiljøet og spildevandet. Han annoncerede et kommende nationalt forbud mod visse PFAS-kemikalier, men dette forbud ville kun gælde for brandslukningsskumkoncentrat fra bestemte datoer. Den lovede nationale handlingsplan er stadig ikke udarbejdet, på trods af tidligere udmeldinger om at få styr på problemet33 visninger0 kommentarer

留言


bottom of page