top of page

Nitrat i drikke- og flaskevand under ny mistanke

Opdateret: 27. mar.


Nitrat i drikke- og flaskevand under ny mistanke

Ny forskning indikerer, at eksponering for nitrat i både postevand og flaskevand muligvis har en sammenhæng med øget risiko for prostatakræft. Nitrat er en naturligt forekommende forbindelse i grundvand og overfladevand og kan også findes i høje koncentrationer i gødning. Forurening af drikkevandskilder med nitrat kan forekomme på grund af landbrugsafstrømning, og eksponering for nitrat kan øge risikoen for forskellige sundhedsproblemer.


Formålet med en nylig undersøgelse var at undersøge sammenhængen mellem indtag af nitrat og trihalomethaner (THM'er) i drikkevand og risikoen for prostatakræft. Nitrat og THM'er er to af de mest almindelige forurenende stoffer i drikkevand. Nitrat i vandet stammer fra landbrugsgødning og dyregødning. "Nitrat er en naturlig forbindelse, men vi har ændret dens naturlige cyklus," forklarer Cristina Villanueva, en forsker fra Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), der specialiserer sig i vandforurening. Denne nye undersøgelse undersøgte, om langvarig eksponering for nitrat gennem voksenlivet kunne øge risikoen for kræft.


Undersøgelsen omfattede over 1.000 deltagere og blev udført af forskere fra ISGlobal. Resultaterne viste, at mænd, der havde højere niveauer af nitrat i deres drikkevand, havde en øget risiko for at udvikle prostatakræft. De mænd med de højeste niveauer af nitrat havde specifikt en 38% højere risiko for sygdommen sammenlignet med dem med de laveste niveauer.


Disse resultater er bekymrende, da prostatakræft er en af de mest almindelige kræftformer, der rammer mænd globalt. Selvom yderligere forskning er nødvendig for at etablere en klar sammenhæng mellem nitrateksponering og prostatakræft, antyder resultaterne fra denne undersøgelse, at det kan være fornuftigt at begrænse eksponeringen for nitrat i drikkevand som en forebyggende foranstaltning.


Disse resultater er ikke kun relevante for postevand, men også for flaskevand. Faktisk kan flaskevand endda udgøre en højere risiko for nitrateksponering, da kilden til vandet og betingelserne for aftapning ikke altid er reguleret på samme niveau som postevandet.

I mange tilfælde kan flaskevand komme fra områder med høje nitratniveauer, og selve plastikflaskerne kan også indeholde skadelige kemikalier, der kan sive ned i vandet over tid. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på de potentielle risici forbundet med flaskevand, selvom det kan virke som et mere sikkert alternativ til postevand.


ISGlobal-undersøgelsen understreger vigtigheden af at reducere eksponeringen for nitrat i drikkevand. Enkeltpersoner kan træffe enkle forholdsregler for at reducere deres eksponering, såsom at bruge et vandfilter, der er certificeret til at fjerne nitrater, eller undgå flaskevand fra områder med høje nitratniveauer.


Yderligere forskning er nødvendig for at fastlægge i hvilket omfang nitrateksponering udgør en risikofaktor for prostatakræft. Ikke desto mindre giver resultaterne fra denne undersøgelse overbevisende beviser for en potentiel sammenhæng. Derfor er det vigtigt, at enkeltpersoner tager proaktive skridt til at begrænse deres eksponering for nitrat i drikkevandet for at beskytte deres helbred.


Det er værd at bemærke, at EU's aktuelle grænseværdier for nitrat i drikkevand er 50 milligram per liter. Men forskning fra Aarhus Universitet og GEUS i Danmark antyder, at niveauer helt ned til 3,87 mg pr. liter eller lavere kan øge risikoen for kræft. Dette rejser spørgsmålet om behovet for en revision af grænseværdierne for at tage hensyn til den potentielle sundhedsrisiko ved nitrateksponering.


66 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page