top of page

Bliver PFAS taget alvorligt af regeringen?

Opdateret: 27. mar.


Tager regeringen PFAS alvorligt?

I de senere år er problemet med PFAS-forurening i drikkevandet blevet mere opmærksomt i Danmark. Det er nu blevet opdaget, at PFAS-niveauerne i vandboringer i Danmark er op til 1900 gange højere end det tilladte niveau.


Det er derfor afgørende at begrænse tilstedeværelsen af disse kemikalier i vores miljø og drikkevand. Desværre har den danske regering hidtil vist manglende vilje til at afsætte de nødvendige økonomiske midler til at håndtere problemet med PFAS i det danske drikkevand. "De igangværende initiativer er ikke tilstrækkelige til at beskytte drikkevandet mod disse farlige kemikalier," udtaler Susan Münster, direktør i Danske Vandværker.

Danske Vandværker opfordrer nu i en nylig artikel på danskevv.dk regeringen til at øge ambitionerne for drikkevandet i finansloven. Ifølge artiklen er der behov for en mere målrettet indsats mod PFAS-forurening.


Desværre har regeringen hidtil vist uvillighed til at tage fat på problemet med PFAS i Danmark. Selvom der er blevet indført visse foranstaltninger, såsom en midlertidig grænseværdi for PFAS i drikkevandet, er disse ikke tilstrækkelige til at beskytte folkesundheden på lang sigt.


Der er behov for mere omfattende og langsigtede lovgivningsmæssige tiltag og politikker for at tackle problemet. På den seneste finanslov er der blevet afsat 10 millioner kroner til at gennemføre et eller flere demonstrationsprojekter til oprensning af forurenet jord. Udover disse midler, som i alt udgør 18 millioner kroner til PFAS-indsatser over de kommende år, er det svært at finde regeringens erklærede ambitioner for drikkevandet i fordelingen af de offentlige midler, hvor der i alt kun er afsat beskedne 35,5 millioner kroner til nye initiativer på klima- og miljøområdet. Regeringsgrundlaget gav ellers et klart løfte om, at vi skal gøre alt, hvad der er nødvendigt for at håndtere udfordringerne med vores grundvand.


Det er også værd at bemærke, at der er bekymring for, at Danmark ikke vil opfylde de nye EU-retningslinjer for PFAS i drikkevand, som træder i kraft i 2023. Hvis dette skulle ske, vil det yderligere understrege regeringens uvilje til at håndtere problemet.


Det er vigtigt at huske, at PFAS-forurening ikke kun er et problem for Danmark, men et globalt problem. Der er behov for en koordineret international indsats for at tackle problemet og beskytte folkesundheden på tværs af landegrænser. Men det starter med, at den danske regering påtager sig ansvaret og handler nu for at beskytte borgernes drikkevand og sundhed.39 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page