top of page

Hvad er så specielt ved de kokosskaller?

Opdateret: 21. maj


Hvad er så specielt ved de kokosnødder?

Aktivt kul er en afgørende komponent i vandrensning på grund af sin høje porøsitet og store overfladeareal, hvilket gør det yderst effektivt som adsorberende materiale. Kokosnøddeskaller udgør en af de naturlige kilder, der anvendes til at producere aktivt kul, sammen med brunkul, bituminøst kul, antracitkul, tørv og træ.


Kokosbaserede aktiverede kulblokke er primært mikroporøse og har den fordel, at de er mindre støvende sammenlignet med andre typer aktivt kul. Dette gør dem særligt effektive til organisk kemisk adsorption. Sammenlignet med andre typer aktivt kul har kokosbaserede aktive kulfiltre den højeste hårdhed, hvilket gør dem ideelle til vandrensning.

Kokosnøddeskaller har også mere overfladeareal og en højere tæthed af mikroporer sammenlignet med mange andre populære aktive kulløsninger. Faktisk har kokosbaseret aktivt kul omkring 50% flere mikroporer end kulbaseret aktivt kul og kun 4 gram svarer til overfladearealet på en fodboldbane.


Når man sammenligner vandets renhed efter filtrering med forskellige typer aktivt kul, giver kokosbaseret aktivt kulblokfiltrering det reneste vand. Dette skyldes de flere mikroporer der gør det muligt at tiltrække et bredt spektrum af forurenende stoffer, uanset størrelse. Kokosbaseret aktivt kul kan derfor absorbere en større mængde og en bredere vifte af forurenende stoffer.


En anden fordel ved kokosbaseret aktivt kul er, at det ikke efterlader en askeagtig smag i vandet, som nogle andre typer kul kan gøre. Fremstillingen af aktivt kul med kokosnøddeskaller er også enklere og mindre tidskrævende. Desuden er kokosnøddeskaller tilgængelige året rundt og har ingen negativ indvirkning på miljøet. Skallerne er et overskudsprodukt/ affaldsprodukt fra en i forvejen bæredygtig kokosproduktion.


Generelle fordele ved at anvende kokosbaserede aktiverede kulblokke i vandfiltrering inkluderer:


1. Højere adsorberingsevne: Den øgede mængde mikroporer i kokosbaseret aktivt kul giver det en endnu større evne til at fjerne forurenende stoffer fra vandet.

2. Smag og lugt: Vand, der er filtreret gennem kokosbaseret aktivt kul, bevarer sin naturlige smag og lugt, da kulblokkene ikke efterlader uønskede smagsstoffer eller lugtstoffer.

3. Bæredygtighed: Brugen af kokosnøddeskaller som råmateriale er miljøvenlig, da det er et overskudsprodukt/ affaldsprodukt fra en i forvejen bæredygtig kokosproduktion.

4. Effektivitet: Kokosbaseret aktivt kul er i stand til at fjerne en bredere vifte af forurenende stoffer og kemikalier fra vandet, hvilket resulterer i en højere kvalitet af det rensede vand.

5. Nedbrydelighed: Kokosbaseret aktivt kul er biologisk nedbrydeligt sammenlignet med andre alternative kulstofkilder. Dette betyder, at det har en lavere miljømæssig belastning, når det bortskaffes eller når det når slutningen af dets levetid.

6. Reduceret kemisk forurening: Kokosnødder dyrkes uden brug af skadelige kemikalier og pesticider. Dette reducerer risikoen for kemisk forurening i forbindelse med produktionen af kokosbaseret aktivt kul sammenlignet med andre kilder.

7. Omvendt osmose: I modsætning til omvendt osmosefiltrering optager et kokosbaseret filter typisk mindre plads, det bruger ikke strøm, filtrerer ikke alle de naturlige mineraler ud af vandet, og alt vand udnyttes 100%, i modsætning til omvendt osmose, hvor op til 80% af vandet går til spilde og ledes ud i afløbet.


73 visninger0 kommentarer

Kommentarer


bottom of page